Inlägg taggade symbol drake

Drakens klor

Repor från en ytterdörr

Drakens klor har lämnat djupgående fåror i marmorsten. Reporna har många år på nacken, av otaliga gäster som klivit in och sen ut från café arimans knarrande trägolv, kanske även besökt en ytterst stiliga toalett. Tidens tand skapade en abstrakt bild. Var det någon som la märke till det? utom jag som kultiverar ett umgänge med en drake.

J C Cooper Symboler- Draken är en komplex och universell symbol. Den är ”den bevingade ormen” som förenar fågel med ormen dvs. anden med materien. Ursprungligen var den en välvillig och godsint varelse som förkroppsligade de livgivande vattnen (ormen) och livets andedräkt (fågeln) och den förknippades med himmelsgudarna och med de kungar och kejsare som var deras jordiska ställföreträdare. Senare blev draken ett tvetydigt väsen som på en gång symboliserade det livgivande regn som följer på ett åskväder och blixtens och översvämningarnas förödande krafter.

Draken har en del symboliska värden som föränderlighet, naturens rytm, styrka, ljuset och livet som till exempel i taoistisk – buddistisk filosofi. Keltisk – är draken en hövding. I andra kulturer är draken en destruktiv och ond varelse men jordklotet är stort och i den finns skiftande uppfattningar om vad draken symboliserar. Den översinnliga världen underskattas alltsom oftast.

Annons

, , , , , , ,

Lämna en kommentar