Arkiv för kategorin Konvalescens efter höftoperation

3 och ett halft år efter höft operationen

2013-07-08-DSC_8355

Nu har det förflutit drygt tre år efter höftoperationen – 2010/februari. Enkäterna som fylldes i var tredje månad i något år, handlade om olika framsteg, t.e.x om att sätta sig i en bil, har slutat dimpa ned i postlådan. Spenshult var noga med att skicka de här blanketterna. Informationen arkiveras kan jag tro för framtida behov. Den vänstra höftleden är helt okey enligt röntgen som gjordes Maj 2013.

Dags dato har jag glömt att det finns en protes i kroppen. Det som sitter i ryggmärgen är att ingen hukning får ske från stående position och nedåt med två ben samtidigt. När jag jobbar i trädgården händer det att jag går ned med det högra (protes) benet först, på marken och det funkar utmärkt.

Det går att sitta med korslagda ben åt endera hållet i en soffa eller fåtölj – efter 3 år.

Den här sommaren satt jag i skräddar ställning på gräsmattan, helt naturligt, en skön sommarkväll.

När jag fick beskedet om den vissna höftleden, så kände jag intuitivt att det skulle bli några besvärliga år framåt i tiden, inte pga höft operationen men väl med min sjukdom. En av nackdelarna med SLE är överrörlighet.

I och med det dagliga kryckgåendet plus det ännu ej läkta massiva diskbråcket (2010) under nätt 8 veckor, gjorde att kroppen fallerade så pass att det uppstod en slagsida. Jo, tänker på en båt. Idag, 3 år senare kan jag gå nedför en trappa utan att hålla i en ledstång. Det är även möjligt att resa mig från sittande till stående utan att jag stödjer med handen någonstans. Det gäller också från sängkanten på morgonen. Est Bonum!!

En övning eller snarare träning som jag alltid gör ett par gånger i veckan, är att sätta upp en fot på en stol eller ett trappsteg, tänjer (protes) benet framåt med rak rygg, för godare cirkulation. Jag kommer ihåg vad sjukgymnasten på Baltic Rehab sa till mig det året han hjälpte mig att få bort en 45 gradig slagsida. Protesen är ett dött ting och den behöver motioneras lite extra.

Träna med kvalité och inte kvantitet.

Gör få (5 – 10) bra rörelser än många slarviga.

Tänk på att djupandas, inte bara vid träning utan dagligen!! Gör det till en vana.

Det finns inget i, i ordet L_vsmedel….

, , , , , ,

1 kommentar

Tisdagsresan 23 oktober 2012

Orörd markbit, korsningen Industrigatan och Nobelvägen i Malmö. Jag har haft två stökiga övergångsställen att korsa på väg till Baltic Rehab. I tisdags gick jag mot rött ljus, inget märkvärdigt i sig för det gör alla mer eller mindre. För mig betyder det, att nu går jag som alla andra människor. Det finns ingen vänster slagsida efter 13 månaders träning eller 1 år och 1 månad.

Jag har lyckats bli bra efter en höftoperationen som utfördes för 2 år och 10 månader tillbaka. På ett sätt blir jag lite förundrad när jag ser tiden konkretiseras så här text, över att 1 timme och en kvarts operationstid, har tagit så lång tid i läkningsprocess. Det har varit en ping-pong resa.

En grop och färgklotter med lite stil.

Get Well! Den 23 oktober på väg till Baltic för ytterligare en akupunktur för en stortå som inte mår bra, snippade jag in på skateboard området. Jag har inte sett Get Well tidigare så orden är alldeles färska.

, , , , ,

2 kommentarer

”vad händer om jag inte tränar efter höftoperation”

Jag hittade den här meningen i sökmotorn på min blogg idag.

”vad händer om jag inte tränar efter höftoperation”

Om, du som skrivit den här meningen inte vet vad en höftoperation innebär så tycker jag du ska söka info på nätet för att skaffa dig information.

Det finns bra pdf:er som hänvisar vad man inte får göra de första 4 – 6 veckorna tills omliggande vävnad och muskler har stabiliserat sig runt protesen.

En höftoperation är ett stort ingrepp i kroppen. Om man inte tränar efter en sådan operation kan inte muskler läka.  Utan träning kommer benet inte igång och följaktligen blir det slappt.

Sjukgymnasten kommer förresten inte att låta en sådan tankegång passera så länge du ligger på sjukhuset. De vill att du stiger upp från sängen samma dag och belastar benet med stöd av en gångstol i en kort promenad i korridoren.

, , , ,

Lämna en kommentar

1 år efter höftoperationen

Det finns ingen smärta från höften. Ingen mol-värk ned till knät. Stor rörlighet i benet. Jag har nästan slutat tänka på att det finns titan i kroppen.

Ärret eller krigsskadan är inte vacker. En röd strimma med små förhårdnader men å andra sidan är jag ingen lapare av sol så det stör mig inte. Huvudsaken att jag kan gå.

Efter Lissabon resan släppte jag ‘käpp’ kavaljeren. Sen fortsatte jag att gå av hjärtans lust ett par veckor. Det blev mycket fotograferande av Nissan, särskilt på tisdagar. Besöket på fotvården för skrapning och kylning av vårtan, som nu är som en 1/3 femöring.

Efter fotbehandlingen promenerade jag till Fribergs Cafe och köpte en kopp kaffe och kanelsnäcka. Fribergs har inte bara eget bakat bröd och bakelser utan en underbar fotografisk miljö som jag saknar.

Höftoperationen gick planenligt bra. Det tog drygt 6 månader  att bli helt bra.

English version

There is no pain from the hip. No chronic pain down to the knee. Large movement in the leg. I’ve almost stopped thinking about the existence of titanium in the body.

The scar or war damage is not pretty. A red streak with a small callus. On the other hand, I am no sunlover so it does not disturb me. The main thing that I can walk.

After Lisbon journy I get rid of my ‘walking stick’ cavalier. Then I continued walking alot, a few weeks until next injury came. There was much shooting by the river Nissan, especially on Tuesdays. The visit to the foot-care of scratching and cooling of the wart, which is now a a third part.

After nice treatment I walked to Friberg’s Cafe and bought a cup of coffee and cinnamon snail. Friberg has not only bake their own bread and pastries, but a wonderful photographic environment that I lack.

The hip-operation went well according to plan. It took just over 6 months to be completely healed.

, , , , , , ,

2 kommentarer

3 kilo lättare och 1 år yngre

Det här, är en fönster-buss-reflektion från Österskans och som jag  erbjuds när jag ibland eller mycket ofta det vill säga flera gånger i månaden väntar på buss 820 till Malmö. De 4 årstiderna ger olika ljus och nu i oktober står solen lägre och ger mildare skuggor.

Reflektionen är stökig. Den är oregelbunden. Snedvinklad men dock visar den ett tillfälligt inre ostabilt mentalt tillstånd. Jag använder ofta kameran som en spegling från/av mitt undermedvetna. Den korrelationen är en levande länk mellan det jag ser med ögat och vad jag upplever i sinnet.

Jag har minskat i vikt sen förra året med cirka 10 kg. Den senaste månaden är det 3 kilo på en månad. Från 84,7 kg till 81 kg. Min matchvikt ligger på ungefär 78 kg.

Hemligheten är fisk 2 gånger i veckan och lagom stora portioner. Inget godis efter middagsmålet vid fyra tiden på eftermiddagen. En kopp varm blåbärssoppa på kvällen är allt. Naturligtvis händer det att det blir godis vissa kvällar. Ingen är ofelbar på den punkten.

1 år yngre. Historien kan förkortas ned genom att säga från mitt abrupta fall under januari på en leråker i Växjö 2004 till dags dato 2010 har nästan drygt 6 år av oavbrutna kroppsliga skador och smärtor ockuperat min vardag. Periodvis har jag fått uppleva symtomfria månader.

Den ena skadan efter den andra har kommit oaviserad, ibland med express eller andra gånger med snigelpost.

Förra året 2009 visste jag precis min ålder men i år blev upplevelsemässigt äldre i själen.  Så, 1 år av mitt liv har förlängts med ett år plus ytterligare 3 kilo lättare. En födelsedagspresent helt gratis till den 27 oktober.

I veckan investerade jag i mbt skor och blivit behandlad av en naprapat. Jag har sett mbt skor i reklam. Har hört personliga skildringar hur bra de är för t.ex. ryggen eller rehabilitering av en höftoperation.

Häromsisten träffade jag en kvinna som använde mbt skor och hennes leende är ej att glömma bort. De som survar fötter t.ex. fotbad brukar skriva i sin reklam – Gå på moln efter min behandling! Vandra på moln i mbt!

Fötter och vader har i nuläget en sund träningsvärk. Rygg, säte, mage och gången kommer avsevärt att rentav bli smidigare av skorna.

När du köper dem medföljer en cd-skiva med instruktioner och ett häfte med information. Köp inte mbt skor som kostar mindre än 2000 kr eftersom de är ett plagiat.

Min önskan att kunna gå ut tidigt på morgonen och fotografera dimma är inte långt borta.

 

English translation

This is a window-bus-reflection from the East Bus-Stop, and that reflection am I offered either sometimes or very often in fact several times a month waiting for bus 820 to Malmo. The 4 seasons of various sunlight and now in October, the Sun is lower and provides more gentle shadows.

Reflection is messy. It is irregular. tilted but however it shows a temporary internal unstable mental condition. I often use the camera as a mirror from / of my subconscious. The correlation is a living link between what I see with the eye and what I experience in mind.

I’ve lost weight since last year with about 10 kg. The last week is 3 pounds in a month. From 84.7 kg to 81 kg. My match weight is around 78 kg.

The secret is eating fish, 2 times a week and the bite-sized portions. No sweets after the midday meal at four o’clock in the afternoon. A cup of hot blueberry soup in the evening is all. Of course, it happens that there is candy on some evenings. No one is infallible on this point.

1 years younger. The story can be reduced down by saying from my abrupt event at January, in a quagmire in Växjö 2004 to date 2010 has been almost over 6 years of sustained physical injuries and pain occupied my everyday life. Periodically, I have been experiencing none symptoms months from pain.

One injury after another has come unannounced, sometimes by express or other times by snail mail.

Last year 2009 I knew exactly my age, but this year i got experientially elder in the soul. So, 1 year of my life has been extended by one year plus another 3 kilos lighter. A birthday gift for free for 27 October.

This week I invested in MBT shoes and been treated by a naprapath. I have seen mbt shoes in advertising. I’ve heard personal stories how good they are for example back or rehabilitation of a hip replacement.

I met a woman who used mbt shoes, and her smile is not to be forgotten. Those who treat feet eg footbath tend to write in their advertising – Walking on clouds after my treatment! Walk on clouds in the MBT!

Feet and calves are presently in a healthy workout. The back, seat, stomach will get balance be stronger of the shoes.

When you buy them, includes a CD with instructions and a booklet with information. Do not buy mbt shoes costing less than £200 because they are plagiarized.

My desire to go out early in the morning and photograph the fog is not far away.

, , , , , , , , , , ,

2 kommentarer

Drygt 6 månader

…efter höftledsoperationen.

Veckan efter semestern i Lissabon släppte jag käppen. Den stod ett tag i hallen precis vid dörren, ifall att! känslan. Men min kavaljer behövs inte mer och det är jag glad för eftersom käppen är i vägen hela tiden när jag fotograferar.

Den längsta sträckan jag kan gå idag, i ett svep är cirka 2 km utan större problem. Det sviktar lite dock, så mina muskler är inte färdiga än. De sista 3 veckorna har ingen träning blivit gjord utom att jag går varje dag. Det är träningen, att gå.

Jag är nöjd med resultatet från mig själv men framför allt kirurgen som opererade.

Bilden är fotograferad inuti växthuset som finns på Spenshult. Det fanns gurka, tomater och vindruvor. En skön doft!

, , , , , ,

2 kommentarer

Baljan

5 månader och drygt 1½ vecka. Ja, jag är återställd och nu finns det ingen smärta alls från den högra sidan. Träningen stärker mina muskler och det märks särskilt när jag lyfter benet från sidan. 20 – 25 gånger och jag kan hålla benet uppe längre för var gång, det dimper inte ned som en klump på en endast gång, utan det går att hålla emot. Tyvärr fick knävecket stryk (svullnad) genom en rejäl överansträngning. Mitt sinne  ‘glömde bort’ sig i ogräsrensning genom att stå på knäna i flera dagar.

Promenader blir inte längre men desto stadigare. Cyklingen uppför den branta Sannarpsbacken tog jag halva på 2:ans växel förra turen. Än så länge har jag promenad käppen med mig vid längre sträckor. Den är inte till funktion alls, det ser bara snyggt ut, kanske inte ens det. Den följer med, mer som ett moraliskt stöd. Ifall att, känslan.

Sjukgymnasten nämnde 6 månader för att bli återställd och hans yrkes erfarenhet och kännedom om vilka förutsättningar jag har haft stämde ganska bra. Knävecket är, hoppas jag en parentes. Den ettriga fotvårtan som jag har förbannat så många gånger är på väg att försvinna. Var 14:e dag, sedan Februari 2010, besöker jag en privat fotvård för kylning.

Kejsarn av Portugallien är en roman av den svenska författarinnan Selma Lagerlöf publicerad 1914. Den filmen är fin men tragisk på sina ställen. Varför jag tänkte på Portugallien vet jag inte än, men snart flyger jag iväg till Portugal i ett stort flygplan. Första gången var ett inrikes flyg och då var jag 28 år.

Helt ny miljö, ett annat språk och annorlunda mat. Jo, det är helt rätt, för första gången i mitt liv reser jag längre än Danmark. Däremot har jag rest från Norr till Söder. Från Öst till Väst i Sverige. Jag har bott i större städer och i mindre byar. Så visst, är det dags att resa till nya mål.

Tjejen i baljan är på väg söder ut. En skulptur som finns i Norre Katts parken. Jag har passerat den sedan Februari 2010. Tjejen i baljan får bli slutvinjetten på 4 tuffa år.

5 months and just over 1½ weeks. Yes, I am healed and now there is no pain at all from the right side. The training strengthens my muscles and it shows especially when I lift the leg from the side. 20-25 times and I can keep the leg up longer each time, it didn’t fall down like a lump, at once. Unfortunately, the left knee swelled up by a hefty over-exertion. My mind ‘forgot’ by standing on my knees for several days in the garden.

Walks are no longer but the more steadier. The biking, up the steep hill Sannarp, I took half, of the 2 gear wands. So far, I walk with my cane at longer distance. It’s has no function at all, it just looks nice out, maybe not even that. It comes with, more as a moral support.

The physiotherapist said 6 months to be restored and his professional experience and knowledge of what conditions I have had were pretty good. Knee is, I hope a parenthesis. The difficult verruca that I’ve cursed so many times is on the way out. Every 14 days, since February 2010, I visited a private pedicure for cooling.

The Emperor of Portugallien is a novel by Swedish author Selma Lagerlof published in 1914. The film is beautiful but tragic in places. Why I thought of Portugallia I do not know yet but soon I fly off to Portugal in a large aircraft. The first time was a domestic flight, then I was 28 years.

Completely new environment, a different language and different food. Yes, it is quite right, for the first time in my life, I travel further than Denmark. However, I’ve traveled from North to South. From East to West in my own country. I’ve lived in major cities and in smaller villages. So yes, it is time to travel to new goals.

The girl in the tub is on its way to the south. A sculpture in Norre Katt park. I’ve passed by the tub since February 2010. The girl in the tub may be the final vignette of 4 tough years.

, , , , , ,

2 kommentarer

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 26 andra följare